top of page

ŚLADY PRZESZŁOŚCI 

MAKRUM

Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy przystąpiła do jednego z programów Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Program ten nosi tytuł Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki. Naszym głównym celem jest zebranie i opracowanie materiału fotograficznego oraz wspomnień pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego MAKRUM, obecnie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. W związku z likwidacją fabryki pragniemy ocalić od zapomnienia wszystko to, co wpisało się w pamięć i serce bydgoszczan przez dziesięciolecia. 

Na pewno wielu z Państwa mogłoby godzinami opowiadać o swojej pracy w Makrum, organizowanych wczasach, koloniach dla dzieci, udziale w uroczystościach państwowych itp. Zwracamy się również do mieszkańców osiedla Leśne. Interesujące jest to, jak w Państwa wspomnieniach zachował się ten wielokrotnie mijany zakład.  

Poprzez media zamierzamy zwrócić się do bydgoszczan o udostępnienie zdjęć i podzielenie się wspomnieniami. Wywiady będziemy przeprowadzać w szkole lub w domu, jeśli taka będzie wola osoby udzielającej wywiadu. Wspomnienia można także spisać i przesłać na adres szkoły lub e-mail. Podobnie zdjęcia – oryginalne zeskanujemy i odeślemy właścicielowi, ale można także skany fotografii przesłać na adres e-mail. Ważne jest to, żeby zostały opisane: imię i nazwisko właściciela, adres, telefon, rok lub przybliżona data wykonania zdjęcia, przedstawione zdarzenie. 

A zatem zachęcamy do współpracy. Wspólnym wysiłkiem możemy zrobić coś ważnego dla współczesnych i następnych pokoleń! Być może powstanie z tych materiałów publikacja.
 

 

bottom of page